Google Chrome

Cách khắc phục tình trạng sử dụng CPU cao của Google Chrome trên Windows 10, 8.1 và 7

Google chrome sử dụng quá nhiều CPU, hệ thống bị treo khi mở trình duyệt chrome? Dưới đây là 5 giải pháp để sửa lỗi sử dụng CPU cao của google chrome windows 10, 8.1 và 7.

ĐọC ThêmCách làm cho Google Chrome nhanh hơn trên Windows 10, 8.1 và 7 (Cập nhật năm 2020)

Chỉnh sửa nâng cao để tăng tốc Google Chrome hoặc Làm cho Google Chrome nhanh hơn. Xóa bộ nhớ cache của trình duyệt Xóa các plugin tiện ích mở rộng bất thường và các ứng dụng web không cần thiết

ĐọC Thêm

Google Chrome không hoạt động / phản hồi sau khi cập nhật windows 10 2020

Trình duyệt Google Chrome sẽ không mở hoặc ngừng hoạt động sau khi cập nhật Windows 10? Đừng lo lắng Đây là các bản sửa lỗi đơn giản để đưa trình duyệt của bạn trở lại trạng thái ổn định.ĐọC Thêm

Đã giải quyết: ERR_NETWORK_CHANGED Lỗi Google Chrome trên Windows 10

Nếu bạn nhận được lỗi 'Kết nối của bạn bị gián đoạn, thay đổi mạng đã được phát hiện, ERR_NETWORK_CHANGED', có một số bản sửa lỗi đơn giản cho sự cố.

ĐọC Thêm3 giải pháp để khắc phục ERR_NAME_NOT_RESOLVED trên Google Chrome

Về mặt kỹ thuật, ERR_NAME_NOT_RESOLVED có nghĩa là tên miền không thể được giải quyết. Dưới đây là các giải pháp khác nhau mà bạn có thể áp dụng để sửa lỗi ERR_NAME_NOT_RESOLVED trên Google

ĐọC Thêm

Không có kết nối internet “Đã hoàn thành thăm dò DNS Không có Internet” 2020

Dưới đây là một số giải pháp hiệu quả để khắc phục hầu hết các lỗi google chrome như không có kết nối internet - thăm dò DNS xong không có internet (dns_probe_asty_no_internet), thăm dò DNS xong nxdomain, thăm dò DNS kết thúc cấu hình xấu, v.v. trên windows 10, 8.1 và 7ĐọC Thêm

7 cách để khắc phục ERR_CONNECTION_RESET trong Google Chrome 2020

Ở đây chúng tôi có các giải pháp khác nhau giúp khắc phục Lỗi 101, LỖI KẾT NỐI ĐẶT LẠI, Lỗi đặt lại kết nối trong trình duyệt Google Chrome trên Windows 10/8/7.ĐọC Thêm

Cách sửa lỗi kết nối của bạn không phải là lỗi riêng tư trong chrome

Để khắc phục lỗi kết nối của bạn không phải là riêng tư trên google chrome Sửa ngày giờ, xóa bộ nhớ đệm chứng chỉ SSL, bỏ qua lỗi chứng chỉ SSLĐọC Thêm

Cách khắc phục lỗi xảy ra lỗi đã xảy ra lỗi trên Google Chrome 84

Chrome Error Aw Snap đã xảy ra lỗi chỉ ra rằng có điều gì đó không ổn với tiện ích mở rộng, bộ nhớ cache của trình duyệt và cookie của bạn Nhiễm vi-rút hoặc phần mềm độc hạiĐọC Thêm